3 C
Kraljevo
sreda 29.11.2023.
- marketing -
- marketing -
NaslovnaDruštvoUNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA I ROMKINJA NA TRŽIŠTU RADA U KRALJEVU

Poslednje vesti

UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA I ROMKINJA NA TRŽIŠTU RADA U KRALJEVU
U

- marketing -

Osnovni cilj projekta je doprinos unapređenju socijalnog i ekonomskog položaja romske populacije


Grad Kraljevo u partnerstvu sa nevladinom organizacijom Praksis  sprovodi projekat „Unapređenje položaja Roma i Romkinja na tržištu rada u Kraljevu“. Projekat se realizuje u sklopu grant šeme programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.
Osnovni cilj projekta je doprinos unapređenju socijalnog i ekonomskog položaja romske populacije u Kraljevu, kroz poboljšanje uslova za zapošljavanje podizanjem stručnih kompetencija i konkurentnosti na tržištu radne snage i suzbijanjem diskriminacije u oblasti zapošljavanja Roma i Romkinja.

Kraljevo zgrada opštine 13122017

U skladu sa navedenim ciljem realizovaće se aktivnosti usmerene na jačanje kapaciteta pripadnika romske nacionalne manjine za aktivno traženje posla podizanjem stručnih kompetencija kroz realizaciju obuka i informisanje o pravima iz oblasti rada i zapošljavanja uključujući prava na jednakost i ravnopravnost u ovim oblastima. Takođe, realizovaće se istraživanje o položaju pripadnika romske populacije naročito Romkinja na tržištu rada, dok će rezultati istraživanja i njihova analiza poslužiti za izradu studije o izazovima u pogledu ostvarivanja prava na rad i zapošljavanje, kao stvaranjem jednakih šansi za ostvarivanje ovih prava. Glavni nalazi istraživanja, zaključci i preporuke biće predstavljeni svim relevantnim akterima, kao i široj javnosti u cilju zagovaranja za unapređenje sveukupnog položaja Roma I Romkinja i uspostavljanje jednakih prilika za ostvarivanje prava. Posebna grupa aktivnosti usmerena je na medijsku kampanju u cilju suzbijanja diskriminacije Roma i Romkinja u oblasti zapošljavanja, tako da će tokom perioda implementacije projekta posebna pažnja biti posvećena promovisanju ciljeva i rezultata aktivnosti u saradnji sa predstavnicima lokalnih medija, kao i publikovanjem informacija o projektu putem elektronskih medija, na internet stranici i društvenim mrežama Praksisa.

- Marketing -
- marketing -

Poslednje vesti

- marketing -

Popularno

- marketing -