24 C
Kraljevo
nedelja 21.07.2024.
- marketing -
- marketing -
NaslovnaKulturaGRADINA NA JELICI–IZLOŽBA U NARODNOM MUZEJU

Poslednje vesti

GRADINA NA JELICI–IZLOŽBA U NARODNOM MUZEJU
G

- marketing -

Izložba „Gradina na Jelici. Utvrđeni centar u Iliriku VI veka i višeslojno arheološko nalazište“ u organizaciji Narodnog muzeja Čačak i Narodnog muzeja Kraljevo.


Izložba „Gradina na Jelici.Utvrđeni centar u Iliriku VI veka i višeslojno arheološko nalazište“ autora prof. Mihaila Milinkovića (Filozofski fakultet u Beogradu, Odeljenje za arheologiju) otvara se u subotu 7. oktobra 2017. godine u 19:30 sati, povodom Kraljevdana, dana grada Kraljeva, u organizaciji Narodnog muzeja Čačak i Narodnog muzeja Kraljevo.

Gradina na Jelici
Izložba je prvobitno (2014. godine) inicirana povodom obeležavanja trideset godina istraživanja na lokalitetu Gradina, na planini Jelici u blizini Čačka, pod rukovodstvom autora izložbe, u Narodnom muzeju u Čačku. Sada se predstavlja u skoro dvostrukom obimu i sa novim nalazima. Eksponati, uglavnom iz fonda Narodnog muzeja u Čačku, njih 507 – grupisani su hronološki, tematski, prema nameni – od onih vezanih za istorijat istraživanja, do nalaza praistorijskog, rimskog, ranovizantijskog i ranosrednjovekovnog perioda. Postavka nastoji da prikaže sve raspoložive materijalne tragove života ljudi u pomenutim periodima, uz primedbu da dominira materijal iz ranovizantijskog vremena, 6. i možda početka 7. veka. Pored predmeta svakodnevne upotrebe (pokućstvo, alat, lični pribor, nakit, novac itd.), izlagaće se i kamena plastika, poreklom iz ostataka bazilika ili iz profanih građevina, zajedno sa kod nas retkim sačuvanim ostacima crkvenog živopisa iz 6. veka.

Gradina na Jelici

- Marketing -
- marketing -

Poslednje vesti

- marketing -

Popularno

- marketing -