2 C
Kraljevo
utorak 05.12.2023.
- marketing -
- marketing -
NaslovnaDruštvoMOJA PORODICA JE SVE(T)

Poslednje vesti

MOJA PORODICA JE SVE(T)
M

- marketing -

U Srbiji se iz godine u godinu sklapa sve manje, a razvodi sve više brakova, imamo negativni prirodni priraštaj, a značajan broj porodica živi ispod ili na liniji siromaštva

Nažalost, porodica je već decenijama u krizi, zbog promene svih moralnih vrednosti, stavovova i težnji. Njena uloga je promenjena i veoma često ne predstavlja bezbedno i podsticajno okruženje za odrastanje dece i sve njene članove. U Srbiji se iz godine u godinu sklapa sve manje, a razvodi sve više brakova, imamo negativni prirodni priraštaj, a značajan broj porodica živi ispod ili na liniji siromaštva. Tokom 2020. godine zabeleženo je 8.365 slučajeva nasilja u porodici, a 155.052 dece živelo je u alternativnoj brizi, u domovima i hraniteljskim porodicama. Nedostaje društvena i sistemska podrška ugroženim porodicama, naročito onim koje se suočavaju sa bolešću svojih članova, nasiljem, bolestima zavisnosti, odsustvom roditeljskih kapaciteta, siromaštvom i drugim problemima.

Nažalost, porodica je već decenijama u krizi, zbog promene svih moralnih vrednosti, stavovova i težnji. Njena uloga je promenjena i veoma često ne predstavlja bezbedno i podsticajno okruženje za odrastanje dece i sve njene članove. U Srbiji se iz godine u godinu sklapa sve manje, a razvodi sve više brakova, imamo negativni prirodni priraštaj, a značajan broj porodica živi ispod ili na liniji siromaštva. Tokom 2020. godine zabeleženo je 8.365 slučajeva nasilja u porodici, a 155.052 dece živelo je u alternativnoj brizi, u domovima i hraniteljskim porodicama. Nedostaje društvena i sistemska podrška ugroženim porodicama, naročito onim koje se suočavaju sa bolešću svojih članova, nasiljem, bolestima zavisnosti, odsustvom roditeljskih kapaciteta, siromaštvom i drugim problemima.
foto: SOS DEČIJA SELA SRBIJE

Organizacija SOS Dečija sela Srbija, veruje u značaj preventivnog rada i već devet godina, aktivno pomaže socijalno-ugroženim porodicam da prevaziđu životne izazove, osnaže se i unaprede brigu o deci, kako ne bi došlo do izmeštanja dece iz porodice. Uz stručnu savetodavnu, psiho-socijalnu, edukativnu i materijalnu podršku SOS Dečija sela Srbija, u 2021. godini na okupu se održala čak 291 porodica, a 821 dete ostalo je sa svojim roditeljima ili starateljima.

Nažalost, porodica je već decenijama u krizi, zbog promene svih moralnih vrednosti, stavovova i težnji. Njena uloga je promenjena i veoma često ne predstavlja bezbedno i podsticajno okruženje za odrastanje dece i sve njene članove. U Srbiji se iz godine u godinu sklapa sve manje, a razvodi sve više brakova, imamo negativni prirodni priraštaj, a značajan broj porodica živi ispod ili na liniji siromaštva. Tokom 2020. godine zabeleženo je 8.365 slučajeva nasilja u porodici, a 155.052 dece živelo je u alternativnoj brizi, u domovima i hraniteljskim porodicama. Nedostaje društvena i sistemska podrška ugroženim porodicama, naročito onim koje se suočavaju sa bolešću svojih članova, nasiljem, bolestima zavisnosti, odsustvom roditeljskih kapaciteta, siromaštvom i drugim problemima.
foto: SOS DEČIJA SELA SRBIJE
Svakog 15. maja u svetu se obeležava Međunarodni dan porodice, sa ciljem da se porodica, kao osnovna jedinica društva i primarni oblik zajedničkog života, afirmiše i osnaži

„Imajući u vidu spektar raznolikih potreba i izazova sa kojima se susreću savremene porodice, u okviru naših Centara za podršku porodici u Nišu, Beogradu i Kraljevu, sprovodimo preventivni „Program jačanje porodice“ koji radi sa porodicama kojima je potrebna pomoć kako ne bi došlo do izdvajanja dece. Pružamo direktnu i individualizovanu podršci, naši timovi su stalno na terenu, u porodičnim domovima i u lokalnim zajednicama, a fokus je na porodičnim snagama, kapacitetu i proceni rizika. Naši saradnici su socijalni radnici, pedagozi, psiholozi, učitelji, a sve aktivnosti sprovodimo u saradnji sa roditeljima ili starateljima i uz njihovu maksimalnu uključenost. Rezultat i pravi smisao ovog zajedničkog rada jeste porodica na okupu, u bezbednom okruženju za decu,“ – kaže Vesna Mraković Jokanović, Nacionalna direktorka organizacije SOS Dečija sela Srbija.

Nažalost, porodica je već decenijama u krizi, zbog promene svih moralnih vrednosti, stavovova i težnji. Njena uloga je promenjena i veoma često ne predstavlja bezbedno i podsticajno okruženje za odrastanje dece i sve njene članove. U Srbiji se iz godine u godinu sklapa sve manje, a razvodi sve više brakova, imamo negativni prirodni priraštaj, a značajan broj porodica živi ispod ili na liniji siromaštva. Tokom 2020. godine zabeleženo je 8.365 slučajeva nasilja u porodici, a 155.052 dece živelo je u alternativnoj brizi, u domovima i hraniteljskim porodicama. Nedostaje društvena i sistemska podrška ugroženim porodicama, naročito onim koje se suočavaju sa bolešću svojih članova, nasiljem, bolestima zavisnosti, odsustvom roditeljskih kapaciteta, siromaštvom i drugim problemima.
foto: SOS DEČIJA SELA SRBIJE

Porodica i porodično okruženje igraju ključnu ulogu u razvoju i obezbeđivanju dobrobiti dece. To je za decu izvor sigurnosti, ljubavi, snage, podrške, pripadnosti, identiteta, i baza u kojoj razvijaju svoje potencijale i autonomiju, da bi, kada odrastu, preuzeli društvene uloge odraslih. Koliko će uspešno i odgovorno u budućnosti deca obavljati svoje uloge zavisi od usvojenih porodičnih vrednosti.

Nažalost, porodica je već decenijama u krizi, zbog promene svih moralnih vrednosti, stavovova i težnji. Njena uloga je promenjena i veoma često ne predstavlja bezbedno i podsticajno okruženje za odrastanje dece i sve njene članove. U Srbiji se iz godine u godinu sklapa sve manje, a razvodi sve više brakova, imamo negativni prirodni priraštaj, a značajan broj porodica živi ispod ili na liniji siromaštva. Tokom 2020. godine zabeleženo je 8.365 slučajeva nasilja u porodici, a 155.052 dece živelo je u alternativnoj brizi, u domovima i hraniteljskim porodicama. Nedostaje društvena i sistemska podrška ugroženim porodicama, naročito onim koje se suočavaju sa bolešću svojih članova, nasiljem, bolestima zavisnosti, odsustvom roditeljskih kapaciteta, siromaštvom i drugim problemima.
foto: SOS DEČIJA SELA SRBIJE

„Srž našeg pristupa u radu sa porodicama predstavlja duboko razumevanje da svi članovi porodice imaju jedinstvene potrebe i iskustva. Verujemo da je od suštinske važnosti da svako dete ima mišljenje, zbog čega, u svemu što radimo, insistiramo da se čuje njihov glas. U susret Međunarodno danu porodice, organizovali smo seriju radionica na kojima smo decu pitali šta je za njih porodica,“ – kaže Mraković Jokanović.

Nažalost, porodica je već decenijama u krizi, zbog promene svih moralnih vrednosti, stavovova i težnji. Njena uloga je promenjena i veoma često ne predstavlja bezbedno i podsticajno okruženje za odrastanje dece i sve njene članove. U Srbiji se iz godine u godinu sklapa sve manje, a razvodi sve više brakova, imamo negativni prirodni priraštaj, a značajan broj porodica živi ispod ili na liniji siromaštva. Tokom 2020. godine zabeleženo je 8.365 slučajeva nasilja u porodici, a 155.052 dece živelo je u alternativnoj brizi, u domovima i hraniteljskim porodicama. Nedostaje društvena i sistemska podrška ugroženim porodicama, naročito onim koje se suočavaju sa bolešću svojih članova, nasiljem, bolestima zavisnosti, odsustvom roditeljskih kapaciteta, siromaštvom i drugim problemima.
foto: SOS DEČIJA SELA SRBIJE

„Moja porodica je svet“ – rekla je Maša. „Porodica je radost i veselje i ljubav“ – smatra Marta
„Porodica smo sestra i ja“ – kaže Jovana. Za Marka porodica je dom, ponos, ljubav i sreća, gde uvek oseća toplinu podršku i brigu. „Porodica je moja sigurnost“ – kaže on. „Za mene porodica znači nešto najlepše što postoji. Ja sam srećna što imam takvu porodicu. Najlepše je odrastati uz dobru porodicu koja mi pruža sve“ – rekla nam je desetogodišnja Aleka.

Nažalost, porodica je već decenijama u krizi, zbog promene svih moralnih vrednosti, stavovova i težnji. Njena uloga je promenjena i veoma često ne predstavlja bezbedno i podsticajno okruženje za odrastanje dece i sve njene članove. U Srbiji se iz godine u godinu sklapa sve manje, a razvodi sve više brakova, imamo negativni prirodni priraštaj, a značajan broj porodica živi ispod ili na liniji siromaštva. Tokom 2020. godine zabeleženo je 8.365 slučajeva nasilja u porodici, a 155.052 dece živelo je u alternativnoj brizi, u domovima i hraniteljskim porodicama. Nedostaje društvena i sistemska podrška ugroženim porodicama, naročito onim koje se suočavaju sa bolešću svojih članova, nasiljem, bolestima zavisnosti, odsustvom roditeljskih kapaciteta, siromaštvom i drugim problemima.
foto: SOS DEČIJA SELA SRBIJE

Centri za podršku porodici, organizacije SOS Dečija sela Srbija, nalaze se u Beogradu (Zemun i Obrenovac), Nišu, Gadžinom Hanu i Kraljevu (sa lokacijama Čačak, Trstenik i Vrnjačka Banja). Porodice u riziku od izdvajanja dece, kojima je potrebna pomoć u osnaživanju ili prevazilaženju životnih izazova, u aktivnosti Centara za podršku porodici uključuju se na preporuku nadležnih institucija, odnosno Centra za socijalnu rad, škola, predškolskih ili zdravstvenih ustanova, a neretko se porodice jave i samoinicijativno,

Detaljnije informacije o radu organizacije SOS Dečija sela Srbija pronađite na: www.sos- decijasela.rs

- Marketing -
- marketing -

Poslednje vesti

- marketing -

Popularno

- marketing -