5 C
Kraljevo
petak 08.12.2023.
- marketing -
- marketing -
NaslovnaVestiKAKO ĆE SE ŠIRITI AERODROM MORAVA?

Poslednje vesti

KAKO ĆE SE ŠIRITI AERODROM MORAVA?
K

- marketing -

Na prostoru od oko 42.000 kvadrata planira se izgradnja parkinga, tehničkog bloka, robno-transportne zone – kargo centra i pristanišnog platoa

Trenutno, aerodrom je tehničko-tehnološki opremljen za prihvat i opslugu vazduhoplova, putnika i stvari u javnom avio-saobraćaju, sa pristanišnom zgradom – spratnosti P+1 i ukupne BRGP oko 5.000 m² – opremljenom za opslugu (dolazak i odlazak) jednog vazduhoplova čiji je kapacitet do 189 putnika.

UVODI SE AVIO LINIJA KRALJEVO - ISTANBUL

Detaljnim urbanističkim planom Aerodroma Morava Lađevci na prostoru koji se pruža od trenutno izgrađenog kompleksa aerodroma pa prema objektu AKL-a planira se izgradnja parkinga, tehničkog bloka, robno-transportne zone – kargo centra i pristanišnog platoa.

Na prostoru oko aerodroma je neizgrađeno zemljište, Urbanističkim projektom obuhvaćen je prostor od oko 42.000 m².

Planira se izgradnja: elektro-energetskih, protiv-požarnih, informacionih, telekomunikacionih, vodovodnih i kanalizacionih, sistemia za klimatizaciju, grejanje i hlađenje, rasvetom, sistemima za kontrolu pristupa, daljinsko upravljanje i nadzor i drugim specijalizovanim sistemima.

PONOVO LETOVI SA “MORAVE”

Planirana je mogućnost fazne gradnje koja neće remetiti funkcionisanje aerodroma. Svi novoprojektovani objekti biće u modularnom rasteru, sa mogućnošću proširenja i dogradnje u nekoj od predviđenih faza. Tehnološka rešenja za pojedine faze i podfaze realizacije omogućiće nesmetano odvijanje svih funkcija terminala u delu u kojem se ne odvijaju radovi.

Prva faza obuhvata Vazdušnu stranu (Airside) sa dogradnjom pristanišne platforme na delu aerodromskog kompleksa koji je u nadležnosti privrednog društva „Aerodromi Srbije“ doo Niš od postojeće platforme prema objektu AKL-a.

KONAČNO: LAĐEVCI OD JUNA “MORAVA”

Na delu platforme koji se nalazi uz putnički terminal odnosno kargo centar (prema DUP-u) treba definisati servisnu saobraćajnicu kojom će se kretati vozila i opreme koja se koriste za prihvat i otpremu vazduhoplova, zatim parking pozicije za istovremeno parkiranje 2 vazduhoplova kodnog slova S, 1 vazduhoplova kodnog slova D i parkiranje 3 vazduhoplova kodnog slova V, i na spoljnoj strani platforme (paralelno sa rulnom stazom E) treba definisati rulnu stazu za uparkiravanje/isparkiravanje vazduhoplova na/sa parking poziciju/pozicije.

KVO–MEĐUNARODNI IDENTIFIKACIONI KOD AERODROMA “MORAVA”

Tu je i izgradnja tehničkog bloka koji se sastoji od vatrogasne stanice i garaže za smeštaj zaposlenih iz vatrogasno-spasilačke službe i službe tehničkog održavanja, aerodromske opreme i sredstava sa priključcima na infrastrukturu (toplovod, vodovod, elektroinstalacije).

Na Vazdušnoj strani planirana je i izgradnja tehničke platforme za aerodromsku opremu, kao i izgradnja ograde perimetra aerodroma, perimetarskog puta i drugih neophodnih saobraćajnica shodno stepenu izgrađenosti aerodromskog kompleksa u ovoj fazi.

UMESTO DA “POLETI”, AERODROM “UDAVLJEN”

Na Kopnenoj strani (Landside) predviđena je izgradnja i uređenje parkirališta za putnička vozila na delu katastarske parcele koja je po DUP Aerodroma Morava Lađevci definisana kao parkiralište.

U drugoj fazi izgradnje planira se izgradnja i uređenje celokupnog prostora prema važećoj urbanističko-tehničkoj dokumentaciji.

izvor gradnja.rs

- Marketing -
- marketing -

Poslednje vesti

- marketing -

Popularno

- marketing -